Polityka Firmy

Celem działalności firmy True Transformations jest wsparcie jej klientów w szeroko rozumianym rozwoju osobistym i/lub radzeniu sobie z trudnościami natury psychologicznej.

Wsparcie to polega na pomocy we wprowadzaniu skutecznych i ekologicznych (tzn. uwzględniających szerszą perspektywę – system społeczny w jakim osoba funkcjonuje, jego środowisko, wartości jakie wyznaje itp.) zmian w życiu klientów.

Sesje coachingowe mają charakter wyłącznie edukacyjny. Coaching i psychoterapia nie zastępują leczenia psychiatrycznego i jakichkolwiek interwencji medycznych. Coaching nie zastępuje psychoterapii.

Rozpoczynając proces coachingowy lub psychoterapeutyczny klient ma obowiązek poinformować pracownika firmy True Transformations o aktualnej lub przeszłej pracy z psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą, zażywaniu leków wpływających na stan psychofizyczny i poważnych chorobach somatycznych.

Klient pracujący z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą powinien poinformować tych specjalistów o rozpoczęciu coachingu lub psychoterapii.

Do uczestnictwa w coachingu i psychoterapii uprawnione są osoby pełnoletnie. Odstąpienie od tej zasady możliwe jest jedynie przy okazaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

Firma True Transformations może odmówić uczestnictwa w coachingu i psychoterapii każdemu bez podawania przyczyny.

Uczestnik coachingu lub psychoterapii oświadcza, że bez pisemnej zgody prowadzącego coaching nie będzie w żaden sposób utrwalać sesji coachingowej lub psychoterapeutycznej.

Firma True Transformations nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie jej loga, wizerunku i publikacji.

Wszelkie materiały znajdujące się na stronie www.janjedrzejczyk.pl są własnością firmy True Transformations i nie mogą być używane, powielane i reprodukowane bez pisemnej zgody.

Firma True Transformations zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Firmy. Klientów obowiązuję aktualna Polityka Firmy.

Firma True Transformations nie jest odpowiedzialna za działania o politykę innych firm, których linki lub inne dane są zamieszczone na stronie www.janjedrzejczyk.pl.

Firma True Transformations zastrzega sobie prawo do zmiany terminu coachingu lub psychoterapii, gdy wystąpią okoliczności niezależne, uniemożliwiające odbycie sesji we wcześniej ustalonym terminie.

Sesja coachingu i psychoterapii jest traktowana jako usługa zamówiona, jeśli nie zostanie odwołana co najmniej 24 godziny wcześniej. W przypadku braku odwołania, klient zostanie obciążony pełną opłatą.

W przypadku spóźnienia się klienta, płaci on za całą sesję. Sesja nie jest przedłużana.

Dane osobowe klientów nie są udostępniane nikomu poza pracownikami firmy True Transformations.

Firma True Transformations jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pochodzących z sesji coachingu i psychoterapii. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja realnego zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób.

Informacje podane przez klienta podczas coachingu lub psychoterapii, wyłącznie za jego zgodą, mogą zostać przekazane innym specjalistom, jeśli to może pomóc w osiągnięciu najlepszego rezultatu (chodzi tutaj głównie o superwizje lub o konsultacje w zakresie tematów, w których coach się nie specjalizuje, np. medycyna, farmakologia, dietetyka itp.). Najczęściej przekazanie tego typu informacji nie wymaga uwzględnienia żadnych danych osobowych ani innych pozwalających na identyfikację klienta.